Nederlandsch-Indië, 1946 t/m 1949
Brieven van een Nederlandse soldaat- Een duik in de oude doos


28.9.02  

Het intrigeerde me ineens wat de rol van mevrouw Spoor was destijds en bij "Veteranen online" vond ik wat meer informatie over mevrouw Spoor en een fotootje:

Uit:
WAPENBROEDERS 17 maart 1949

Mevr. Spoor bericht naar huis.

Het telegram
In geval van ernstige ziekte of levensgevaarlijke verwonding zendt de M.G.D. direct een telegram naar de burgemeester van Uw woonplaats en deze op zijn beurt zorgt, dat ze thuis bericht over U krijgen. Dit telegram geeft de toestand weer, waarin de doktoren U bevonden, toen ge in het hospitaal werd binnengebracht en nadat zij U als levensgevaarlijk of ernstig ziek hebben gekwalificeerd.
Laten we even aannemen, dat U levensgevaarlijk ziek bent, het telegram aan de burgermeester luidt dus eveneens: Levensgevaarlijk ziek.
In deze toestand kunt U zelf natuurlijk geen aanvullend bericht naar huis sturen, dus Uw ouders hebben alleen de beschikking over het telegram van de M.G. D. Bovendien nemen we aan dat, om welke reden dan ook, niemand uit Uw omgeving snel zorgt, dat ze thuis nadere bijzonderheden vernemen.
Dodelijk ongerust Wanneer nu Uw toestand drie weken levensgevaarlijk blijft en daarna de verbetering Intreedt, wordt U op dat moment van de Levensgevaarlijke Ziekenlijst overgeschreven op de Ernstige Zieken-lijst. Weer gaat er een telegram over Uw toestand naar huis, het tweede officiële bericht ,dat ze thuis, In dit geval, drie weken na het eerste over U zouden ontvangen.
En zodra U van de E.Z.-lijst wordt afgevoerd, b.v. na twee weken, krijgen ze thuis weer bericht. Het zou kunnen zijn, dat U dan pas in staat bent om zelf nadere Inlichtingen naar huis te schrijven. Het is dus mogelijk, dat Uw ouders pas na vijf weken eindelijk precies weten, wat er met U gebeurd is. U kunt zich voorstellen wat ze thuis al die tijd zouden moeten doormaken, indien niet de echtgenote van de Legercommandant, Mevrouw Spoor, sedert de eerste Politionele Actie toen alle postverbindingen met Nederland verbroken waren, het initiatief had genomen om in deze lacune van berichtgeving te voorzien.

Regelmatig bericht
Anders gezegd, Mevrouw Spoor zorgt er persoonlijk voor, dat ze bij U thuis, niet zoals in bovenstaand geval vijf weken dodelijk ongerust behoeven te zijn, maar dat ze één a tweemaal per week van Uw toestand op de hoogte gebracht worden en dit net zo lang, totdat U van de E.Z.-lijst bent afgevoerd, en dus in ieder geval kwiek genoeg bent om zelf te schrijven.
De meesten van U hebben natuurlijk, òf zelf profijt gehad van het werk van Mevrouw Spoor, òf er wel eens van gehoord. Nochtans blijkt ons, dat er toch nog zijn, die hiervan niets afweten en zich dus zorgen kunnen maken of ze thuis wel voldoende Ingelicht zullen worden Indien hun Iets zou overkomen. Hoe doet Mevrouw Spoor dit nu, zult U wellicht afvragen.

Het systeem.
Wel, iedere dag krijgt zij Inzage va de L.Z.- en E.Z.-lijsten van de zijde van de M. G. D. en op een gegeven moment leest zij op de L.Z.-lijst Uw naam.
Indien U in Batavia opgenomen bent komt Mevrouw Spoor zich vermoedelijk persoonlijk van Uw toestand op de hoogte stellen, wanneer U elders ligt verzoekt zij één harer medewerkster of de dokter uit die plaats om haar over Uw toestand in te lichten Zodra nu Mevrouw Spoor nadere gegevens over U ontvangen heeft, zendt zij Uw ouders bericht, hetzij In haar radio uitzendingen, hetzij per telegram, hetzij per brief. Dit hangt natuurlijk van de omstandigheden af. Indien enigszins mogelijk, stuurt zij bericht per radio, want al sprekende kun je vaak wat meer vertellen. Tweemaal per week, Dinsdag en Vrijdagavond te 24.00 uur spreekt zij twintig á vijfentwintig minuten voor de microfoon In de uitzending naar Nederland. Een herhaling hiervan vindt de volgende ochtend tussen 6 en 7 uur plaats. In het Strijdkrachten Programma. Ook kunt U er van verzekerd zijn dat Uw toestand weergegeven wordt zoals die op het moment van de uitzending is, omdat even te voren de gegeven over U nogmaals op hun juistheid worden getoetst.

Dank zij Mevrouw Spoor.
Ge ziet wel, dat het onmogelijk is, da Uw geval niet onder de aandacht va Mevrouw Spoor zou komen, want onherroepelijk komt Uw naam in voorkomen geval op de L.Z.- of E.Z.-lijsten voor, die haar voorgelegd worden. In één week gaan ongeveer 50 á 60 berichten over de radio en gaan 55 á 60 brieven en 60 á 70 telegrammen uit en indien U even nadenkt, dan zult U zien, dat deze cijfers overeen moeten komen met het aantal levensgevaarlijke en ernstige zieken, die in één week in het Leger kunnen voor komen.
Het is daarom te danken aan Mevrouw Spoor, dat, indien U iets ernstigs zou overkomen, zij thuis volledig op de hoogte worden gesteld en ook op de hoogte blijven.


posted by Astrid | 1:07 a.m.
OVW.jpg


Lees het gastenboek
Teken het gastenboek
archief
links
Who Links Here