Nederlandsch-Indië, 1946 t/m 1949
Brieven van een Nederlandse soldaat- Een duik in de oude doos


14.9.02  

Tangerang, Java
15-7-‘46

Beste Leen,

Zojuist heb ik je brief van 4-7 ontvangen. ’t Is bij jullie dus ook smoorheet. Zoals je hierboven ziet zijn we nu voor de vijfde keer binnen vier weken verhuisd en zitten we nu in Tangerang, ongeveer 30 km van Batavia af, het binnenland in. Gistermorgen zijn we om 10 uur uit Klender vertrokken met een colonne van over de honderd auto’s en tanks en kwamen hier om 1 uur aan. De weg van Batavia af hier naartoe is ontzettend slecht, vol met gaten en kuilen zodat we blij waren toen we hier aankwamen. Wij zijn hier zo goed als de eerste Hollandse troepen, zodat we nog heel wat werk opgeknapt moeten zien te krijgen.Je had de binnenkomst in Tangerang mee moeten maken, man, de hele bevolking was uitgestroomd en overal werden we toegejuicht. Als je dat ziet en hoort kan ik me maar heel moeilijk voorstellen dat we Indië en in het bijzonder Java kwijt zullen raken. Eerst werden we hier gelegerd in een villa, maar daar moesten we vanmorgen weer uit, het was zeker te mooi voor ons, en nu liggen we in een school. Ik heb het weer goed getroffen, want we liggen hier in een school met 5 man, we hebben een radio, die lekker staat te spelen en zelfs een mooie tafel met 5 stoelen.
Voor wij hier kwamen zaten hier Ghurka’s uit Malakka. Een afdeling daarvan is hier gebleven tot vanmorgen en ik heb nog met verschillende van hen gesproken en er zijn reuze fijne kerels bij.


Ghurka (Brits-Indisch soldaat, jaren dertig)

Verleden week zijn we er ’s nachts op uit geweest naar Tjakoeng en Warinjenko, waar enige compagnieën van ons lagen en waar de telefoon niet meer werkte, zodat we er met de radio’s heengegaan zijn en zodoende een radioverbinding (draadloos) gemaakt hebben. Er is nog even geschoten, maar verder niets gebeurd.

Zeg Leen, ik weet niet of je m’n andere brieven al verbrand hebt, maar als dit niet het geval is, zou je ze dan willen bewaren tot ik terug kom? Misschien ga ik later nog wel eens een dagboekje of iets dergelijks samenstellen en dan staan daar de meeste gegevens in. Bewaar in ieder geval de nog komende brieven, als je wilt.

Je hebt misschien in Holland wel gehoord of gelezen van de partijenhaat tussen de verschillende partijen onderling. ’t Gaat er in de binnenlanden en vooral in Djokja en Soerakarta heet aan toe onder leiding (als die nog stand heeft kunnen houden tenminste) van hier beruchte personen waaronder Tan Malaka, een van de grootste schurken, Soekarni en meer van die mooie lui. In Bekassi, vlak bij Klender, is er door een van onze patrouilles nog zo’n schurk gevangen genomen, de naam ben ik echter vergeten.

Ik begin nu al aardig Maleis te leren, vooral door de Javaanse jongens, die bij ons in het kamp zijn en graag Hollands leren, zo gaat het dus over en weer.
Hoe is de toestand verder in Holland? Van thuis heb ik de laatste 2 ½ week niets meer gehoord, ’t zal hem wel in die adresveranderingen zitten. Wel heb ik van de week nog een krant ontvangen van 18 mei die 2 maanden onderweg geweest is, waar de verkiezingsuitslagen in stonden. Verder hoor je hier zo goed als niets uit Holland. Nou Leen, groet allen van mij en schrijf spoedig terug. Een stevig klauwtje van je broer, Aad.

posted by Astrid | 11:12 p.m.
OVW.jpg


Lees het gastenboek
Teken het gastenboek
archief
links
Who Links Here